ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

В “Сейф Инвест” обучаваме потребители на управлението на инвестиционния финансов портфейл. Извършваме и анализи на финансовите пазари. Целим създаване на широка общност от инвеститори, на които да помогнем с насоки и яснота за вземане на правилни и адекватни финансови решения, обвързани с техните доходи, разходи, спестявания, бюджет и не по-маловажно – тяхната защита.

Ние вярваме в индивидуалния подход. Решенията, които търсите, ще бъдат изцяло съобразени с вашите лични предпочитания, изисквания и възможности. Реализирането им е част от нашите умения. Заедно можем повече!