ИНДИВИДУАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Инвестиционното консултиране е услуга предоставяна от Сейф Инвест, за начините и възможностите за инвестиции в различни финансови инструменти. То е предназначено за потребители (инвеститори), които имат необходимостта от еднократни или постоянни консултации за възможноните инвестии и рискът от тях. Препоръчките ни към инвеститорите са резултат – следствие на обем от анализирани данни за състоянието на международните пазари и др. и не на последно място са съобразени с безценния ни дългогодишен печеливш опит в търгуването с различни финансови инструменти.

ИЗБЕРЕТЕ ПЕРФЕКТНИЯТ ПЛАН!

70 лв.

единична консултация

250 лв.

4 консултации

480 лв.

8 консултации

700 лв.

12 консултации

900 лв.

16 консултации

1000 лв.

20 консултации