ГРУПОВО ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ

Инвестиционното консултиране е услуга, предоставяна от “Сейф Инвест”, свързана с начините и възможностите за инвестиции в различни финансови инструменти. То е предназначено за потребители (инвеститори), които имат необходимостта от еднократни или регулярни консултации за възможните инвестиции и рискът от тях. Препоръките ни към инвеститорите са резултат – следствие на обем от анализирани данни за състоянието на международните пазари и не на последно място са съобразени с безценния ни дългогодишен печеливш опит в търгуването с различни финансови инструменти.

При позване на груповите консултации ще се възползвате от отстъпка до 50 % в зависимост от числеността на групата!